fredag 5 februari 2016

Hur visar man sin uppskattning för en medarbetare?

Varje människa mår bra utav att få höra beröm. Varje medarbetare jobbar bättre om hen får höra berömmande ord. Alla har vi rätt att på arbetsplatsen få vara en i ett arbetsteam och riktigt känna att man hör till en grupp. 

Hur visar du din uppskattning för en medarbetare? Är det rätt taktik att hitta på fina yrkesbenämningar och tro att det hjälper? Till exempel att kalla städare för lokalvårdare eller kanslist för kansliassistent? Nej, tycker jag, speciellt om behandlingen och bemötandet av en medarbetare annars inte ger ett sådant intryck att hen är uppskattad och hör till arbetsteamet. Det räcker alltså inte med finare yrkesbenämningar.

Det finns stora firmor som har flera mycket olika verksamheter och som har bildat en centraliserad ledning för städningen i alla verksamheter. Det finns chef och chefens chef som leder och städarna skickas till olika verksamheter enligt samma stil som man brukar flytta boskap från en hage till en annan. Städarna kan inte känna sig hemma någonstans och personalen i verksamheterna har inget gemensamt med städarna, trots att deras arbete är lika viktigt som någon annans. Tror man att firman på detta sätt får det bästa möjliga arbetsresultatet?

På Medis gör städarna en viktig arbetsinsats. Lokaler där det under ett dygn rör sig hundratals människor måste vara välstädade. Eftersom lokalerna används mycket varierande från dag till dag och nästan från timme till timme bör städarna vara informerade om vilken undervisning som sker när och var. De måste få vara med på olika möten där den kommande verksamheten gås igenom.  På Medis är varje anställd Medis ansikte mot våra kunder, kursdeltagare. En glad och duktig städare – ett välfungerande lockande Medborgarinstitut!

Leena Raitanen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar