måndag 22 maj 2017

70 år i bildningens tjänst

'


Frågan om ett arbetarinstitut lyftes fram redan 1946 då folkdemokraten Rauha Åkerblom och socialdemokraten Viktor Arvidsson lämnade in en petition där de anhåller om att landskapsnämnden (dagens landskapsregering) ska inrätta ”ett arbetarinstitut eller en medborgarskola” i Mariehamn. Förslaget togs väl emot och under behandlingen i remissdebatten tyckte många talare att detta var ett bra förslag. Man ansåg också att institutet borde organiseras enligt samma modell som på fastlandet, nämligen att institutet skulle bli kommunalt. Institutet i Mariehamn skulle beviljas högsta möjliga landskapsbidrag. Förslaget godkändes och redan i början av 1947 var landskapslagen om understöd åt arbetarinstitut klar. Stadsfullmäktige i Mariehamn var först måttligt intresserat av att ta på sig en ny verksamhet men godkände i alla fall i maj 1947 förslaget om ett arbetarinstitut i staden. Institutet fick också en egen direktion. Den 6 oktober 1947 hölls det öppningsceremoni och inskription för institutet i gamla folkskolan (nuvarande Uncan). Under den första terminen var antalet inskrivna elever 153. Institutet erbjöd då kurser bl.a. i engelska, finska, modersmål, matematik, bokföring, teckning och måleri, stenografi och maskinritning. Institutets första föreståndare var lektor Carl Ramsdahl.
Vårt Medis är alltså ”ett efterkrigsbarn” som i år har 70 år på nacken. Det finns dock inga tankar om att gå i pension utan verksamheten fortsätter och utvecklas att vara alla ålänningars utbildningscentrum. Ett mångsidigt kursprogram kommer till alla åländska hushåll i mitten av augusti.

Leena Raitanen


onsdag 17 maj 2017

Tack Medis!

Det känns både roligt och sorgligt och lite högtidligt för mig att ta adjö av Medis som har varit min arbetsplats och mitt andra hem under så lång tid, närmare bestämt 33 år. Jag känner mig väldigt tacksam att ha fått vara en del av Medis! Det är ju en plats som betyder så mycket positivt för så många människor.

Nu vill jag säga tack till er alla som har varit med under de här åren.

Först av allt vill jag tacka Leena, vår rektor som alltid har varit på personalens sida och som i alla situationer har hittat de bästa lösningarna för oss anställda och för institutet. Vi har alltid vetat att vi kan räkna med ditt stöd.

Tack också till alla arbetskamrater, både lärarkolleger – sfi-lärare och andra - och den övriga personalen. Jag menar inte bara den nuvarande personalen, utan alla som kommit och gått under de här åren. Medis är en liten arbetsplats, så man lär känna varandra väl oberoende av arbetsuppgifter. Alla sitter runt samma bord och jobbar mot samma mål. Många av oss har jobbat länge tillsammans och det visar ju att vi trivs på vår arbetsplats.

Det finns många andra också som är en del av Medis, det är timlärare, kontaktpersoner i kommunerna, beslutsfattare, stadens utbildningspersonal och många andra. Ett tack till er också för gott samarbete.

Sist men inte minst vill jag tacka alla kursdeltagare i engelska, svenska och tyska som jag har haft den stora förmånen att få undervisa genom åren. Det har varit oerhört inspirerande att få jobba med er. Man är så gott som alltid på bättre humör efter en lektion än före. Tusen tack ska ni ha, jag har haft jätteroligt!

Trevlig sommar, hoppas att vi ses på Medis!

Bilden föreställer Sven-Erik Finne och mig någon gång på 90-talet.

Ann Westerlund

torsdag 4 maj 2017

Bakom kulisserna

I vår experimentverkstad för hälsa och friskvård gör vi nästan vad som helst för att testa och öva inför mötena med er, kära deltagare. På senare år har det pratats mycket om helhetsövningar och att kunna direkt överföra moment på ett träningspass in i vardagslivet. Så man har nån nytta av allt släpande helt enkelt. Det har vi tagit fasta på nu när vi inom ämnesområdet har skaffat oss lärling och har möjligheter att lägga tid och tankekraft på lite nya grejer. Med utgångspunkt i en av de mest praktiskt inriktade och helhetsbetonade träningsformerna av alla – Crossfit – har vi påbörjat en tankegång som leder framåt och låter oss ha roliga och aktiva planeringsmöten. Kroppskontroll, förmågan att hantera kroppen – och sin kroppsvikt -  i olika lägen och situationer, öka sin rörelsebank och ha roligt på vägen är vårt mål. Bland annat!
https://www.youtube.com/watch?v=ASY3oV4JBRs

Jo just det! Det händer då och då att vi får besök av övriga personalen när vi är i skapartagen. En del skakar på huvudet och går – andra blir entusiastiska och vill prova direkt! Vilken kategori tillhör du?
Marie