onsdag 25 november 2015

Sim. Salabim!

I morse avslutades min simkurs, 11:e terminen som jag haft förmånen att lära ut ett effektivare sätt att simma. De tio föregående har alla haft samma upplägg, mer eller mindre, men jag har de senaste gångerna inte varit helt till freds med resultatet. Så när det nu bytte 10-tal bytte jag också strategi och det blev bättre. Mycket bättre till och med, och ingen har riktigt "fastnat" så som hänt på de tidigare kurserna.
Vad är då skillnaden, jo den nya strategin innebär att man simmar mer sammansatt redan från första början och koncentrerar sig på att göra rätt 4-5 armtag i gången och att nöta in det rätta. Tidigare har fokus legat på att bemästra detaljerna för att sen, som genom ett trollslag, klara av den sammansatta simningen. Trollslaget har ofta uteblivit, tyvärr.
Den nya strategin gav ett betydligt bättre resultat, i stort sett alla deltagarna simmade hyfsat redan för ett par veckor sen, vilket är tidigare och fler deltagare än på tidigare kurser. Smärre justeringar behövs alltid i ett kursupplägg och med tanke på att jag från och med nästa termin får 20% mer tid på mig (kursen utökas från 10 till 12 tillfällen) så kan det bli riktigt intressant.
Dessutom har Marie lovat att planera in en simkurs för Öppet Vatten i augusti. Det blir kul!

tisdag 10 november 2015

Björsby-vävning flyttar till Godbycenter


Att vuxna kursdeltagare har egna utrymmen har stor psykologisk betydelse för stämningen på kurserna. En vuxenstuderande har rätt att få känna att det här är vår skola och det här klassrummet är mitt klassrum. Det här går inte att ordna i alla kommuner, men eftersom det finns så omfattande kursverksamhet – både på dagtid och kvällstid – i Mariehamn har Medis i Mariehamn lyckats ordna ett eget Medis-hus, ett eget vuxenutbildningscentrum, och till och med i stadens centrum. I Medis-huset pågår de flesta sådana kurser som inte upptar klassrummet hela tiden. I ett och samma klassrum kan det en kväll försiggå studier i engelska och en annan kväll i något annat teoretiskt ämne. Dessutom är klassrummen i flitig användning på dagtid, huset är fullt av verksamhet.
Medis har också kurser som i sin tur upptar utrymmet hela tiden, eftersom det för kursen behövs mycket inventarier. Sådana är t.ex. vävning och keramik. 
En vävkurs ställer flera olika krav på utrymmet. Det behövs mycket kursutrymme som bl.a. skall ha bra belysning, och det skall finnas tillräckligt med parkeringsplatser i närheten. Det allra svåraste kravet att uppfylla är kanske att det i fastigheten inte skall finnas andra grannar som kan bli störda av ”dunkandet”. Det går nämligen inte att väva ljudlöst. 
I början av höstterminen fick Medis veta att de utrymmen som Medis under många år har haft för vävning i Björsby f.d. skola, inte längre skulle stå till vårt förfogande. Var skulle man kunna hitta ett annat utrymme, helst i Jomala eller åtminstone på en central plats på fasta Åland? Kontakt togs med flera kommuner, ingen hade något att erbjuda. 
Men nu, äntligen, när överan halva höstterminen har gått, har vi en lösning. 
Vävningen från Björsby flyttar till Godbycenter!
Nu hoppas vi bara att allt börjar fungera bra på det nya stället och att vi en längre tid får vara i samma utrymmen, för man flyttar inte gärna närmare 20 vävstolar varje läsår.
Här inreder Medis en ny vävlokal.

Hälsningar från rektor Leena

onsdag 4 november 2015

Hur ska man vara för att lära sig språk?Hur ska man vara som person för att lära sig ett främmande språk snabbt och effektivt? Varför har vissa personer lätt att lära sig medan andra får kämpa med uttal, grammatik och flyt?
Ålder har betydelse, och hur nära besläktat en persons modersmål är med målspråket inverkar också. Men det är inte hela sanningen. På nätet kan man hitta många intressanta artiklar om vilka egenskaper som hjälper till för att man ska vara en bra språkinlärare.
Här kommer en lista på några sådana egenskaper som jag har läst om på nätet. Jag har plockat ut dem helt ovetenskapligt – sådana egenskaper som jag själv har lagt märke till hos framgångsrika språkstuderande under alla mina år som språklärare.
1. Motivation: Personen tycker om målspråket och –kulturen och vill bli en del av den nya kulturen. Han vill verkligen lära sig språket och är beredd att satsa på det. Många tycker också att själva språkinlärningen är rolig!
2. Tar ansvar: Personen förstår att man inte lär sig ett språk bara för att man sitter i klassrummet. Man måste själv göra hela jobbet!
3. Är realist: Personen vet att språkinlärning kräver väldigt mycket tid och ansträngning. Han ger inte upp när det känns svårt.
4. Är orädd: Personen vågar använda språket och är inte rädd att göra fel. Det kan kännas löjligt att uttala ett främmande språk, men de här personerna bryr sig inte om det. De tar alla chanser att tala med infödda och är ofta sociala.
5. Tolererar att språk inte alltid är logiskt: Personen accepterar att språket ofta är ologiskt och blir inte blockerad av att det finns många undantag.
6. Söker mening: Man kan använda sina begränsade kunskaper till att försöka förstå trots att många ord är obekanta. Personen tycker att det är roligt att läsa också svårare texter och vågar gissa vad nya ord betyder.
7. Känner sin egen inlärningsstil: Personen vet hur han lär sig bäst och vilka metoder som fungerar för honom. Han är kreativ och hittar på egna knep, t.ex. för att lära sig nya ord.
En egen kommentar: Jag är själv lite av en grammatiknörd, och jag trodde i skolåldern att det skulle gå att lära sig ett språk bara via grammatikregler. Så småningom förstod jag att det inte är möjligt. Denna insikt hjälpte mig att se språkinlärning på ett nytt sätt. Grammatik är ett bra hjälpmedel, men språk är väldigt mycket mer än så.
Ann Westerlund