tisdag 10 november 2015

Björsby-vävning flyttar till Godbycenter


Att vuxna kursdeltagare har egna utrymmen har stor psykologisk betydelse för stämningen på kurserna. En vuxenstuderande har rätt att få känna att det här är vår skola och det här klassrummet är mitt klassrum. Det här går inte att ordna i alla kommuner, men eftersom det finns så omfattande kursverksamhet – både på dagtid och kvällstid – i Mariehamn har Medis i Mariehamn lyckats ordna ett eget Medis-hus, ett eget vuxenutbildningscentrum, och till och med i stadens centrum. I Medis-huset pågår de flesta sådana kurser som inte upptar klassrummet hela tiden. I ett och samma klassrum kan det en kväll försiggå studier i engelska och en annan kväll i något annat teoretiskt ämne. Dessutom är klassrummen i flitig användning på dagtid, huset är fullt av verksamhet.
Medis har också kurser som i sin tur upptar utrymmet hela tiden, eftersom det för kursen behövs mycket inventarier. Sådana är t.ex. vävning och keramik. 
En vävkurs ställer flera olika krav på utrymmet. Det behövs mycket kursutrymme som bl.a. skall ha bra belysning, och det skall finnas tillräckligt med parkeringsplatser i närheten. Det allra svåraste kravet att uppfylla är kanske att det i fastigheten inte skall finnas andra grannar som kan bli störda av ”dunkandet”. Det går nämligen inte att väva ljudlöst. 
I början av höstterminen fick Medis veta att de utrymmen som Medis under många år har haft för vävning i Björsby f.d. skola, inte längre skulle stå till vårt förfogande. Var skulle man kunna hitta ett annat utrymme, helst i Jomala eller åtminstone på en central plats på fasta Åland? Kontakt togs med flera kommuner, ingen hade något att erbjuda. 
Men nu, äntligen, när överan halva höstterminen har gått, har vi en lösning. 
Vävningen från Björsby flyttar till Godbycenter!
Nu hoppas vi bara att allt börjar fungera bra på det nya stället och att vi en längre tid får vara i samma utrymmen, för man flyttar inte gärna närmare 20 vävstolar varje läsår.
Här inreder Medis en ny vävlokal.

Hälsningar från rektor Leena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar