onsdag 4 november 2015

Hur ska man vara för att lära sig språk?Hur ska man vara som person för att lära sig ett främmande språk snabbt och effektivt? Varför har vissa personer lätt att lära sig medan andra får kämpa med uttal, grammatik och flyt?
Ålder har betydelse, och hur nära besläktat en persons modersmål är med målspråket inverkar också. Men det är inte hela sanningen. På nätet kan man hitta många intressanta artiklar om vilka egenskaper som hjälper till för att man ska vara en bra språkinlärare.
Här kommer en lista på några sådana egenskaper som jag har läst om på nätet. Jag har plockat ut dem helt ovetenskapligt – sådana egenskaper som jag själv har lagt märke till hos framgångsrika språkstuderande under alla mina år som språklärare.
1. Motivation: Personen tycker om målspråket och –kulturen och vill bli en del av den nya kulturen. Han vill verkligen lära sig språket och är beredd att satsa på det. Många tycker också att själva språkinlärningen är rolig!
2. Tar ansvar: Personen förstår att man inte lär sig ett språk bara för att man sitter i klassrummet. Man måste själv göra hela jobbet!
3. Är realist: Personen vet att språkinlärning kräver väldigt mycket tid och ansträngning. Han ger inte upp när det känns svårt.
4. Är orädd: Personen vågar använda språket och är inte rädd att göra fel. Det kan kännas löjligt att uttala ett främmande språk, men de här personerna bryr sig inte om det. De tar alla chanser att tala med infödda och är ofta sociala.
5. Tolererar att språk inte alltid är logiskt: Personen accepterar att språket ofta är ologiskt och blir inte blockerad av att det finns många undantag.
6. Söker mening: Man kan använda sina begränsade kunskaper till att försöka förstå trots att många ord är obekanta. Personen tycker att det är roligt att läsa också svårare texter och vågar gissa vad nya ord betyder.
7. Känner sin egen inlärningsstil: Personen vet hur han lär sig bäst och vilka metoder som fungerar för honom. Han är kreativ och hittar på egna knep, t.ex. för att lära sig nya ord.
En egen kommentar: Jag är själv lite av en grammatiknörd, och jag trodde i skolåldern att det skulle gå att lära sig ett språk bara via grammatikregler. Så småningom förstod jag att det inte är möjligt. Denna insikt hjälpte mig att se språkinlärning på ett nytt sätt. Grammatik är ett bra hjälpmedel, men språk är väldigt mycket mer än så.
Ann Westerlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar