måndag 18 april 2016

Medis blir bara yngre och yngre…

...speciellt om man ser på medelåldern hos personalen. En del av oss är visserligen omkring pensionsåldern, en del har jobbat flera årtionden på Medis, andra har kommit med under senare tid. Hittills har medieassistenten Catrin och vaktmästaren Casper fått bära ansvaret för att komma med ungdomliga idéer och se till att energin flödar även hos de äldre av oss.

Nu har medeltalet i åldersstrukturen bland Medis anställda sjunkit. Sedan denna vår har vi tre nya anställda som jobbar med institutets omfattande EU-projekt ’Flex-in’. Ekonomie magister Maria Sommarström har totalansvaret för projektet, filosofie magister Tove Bärg jobbar med att ta fram nätbaserade övningar i svenska språket för inflyttade och språklärare/copywriter Marie Flodin skall utveckla nätbaserat studiematerial om Åland och det åländska samhället för studier i svenska för inflyttade.
De nya på Medis: från vänster Marie Flodin, Tove Bärg och Maria Sommarström. Foto. Catrin Jansson.

Flera yngre förmågor och mer ung energi kompletterar fint den sakkunskap och erfarenhet som redan finns i huset.  Medis fortsätter att blomstra och utvecklas.

Vi välkomnar Maria, Tove och Marie till vårt arbetsteam.

Leena RaitanenInga kommentarer:

Skicka en kommentar