onsdag 9 september 2015

Min nuvarande – och sista – sjuårsperiod på Medis

Eftersom jag redan fyllt 66 år blir det så småningom dags att fundera på att bli friherrinna, att gå i pension. Jag har inte velat tänka på det för det händer så mycket hela tiden på Medis. Dessutom tycker jag att 66 är bara en siffra och har ingenting att göra med mig. 

Medis har blivit ett riktigt utbildnings- och integrationscentrum för ålänningar, både för de nyligen inflyttade och för oss alla andra. Medis är kvar i Böndernas hus och har fortsättningsvis verksamhet i alla åländska kommuner.

Under de senaste åren har Medis startat och genomfört många intressanta och nyttiga projekt.  Våra två omfattande EU-understödda integrationsprojekt gav inflyttade möjlighet att både studera svenska och få en mera omfattande praktikperiod. Resultatet var mycket bra. Mera än hälften av deltagarna fick antingen tillsvidare- eller tidsbunden anställning efter projektet. Jag hade önskat att den här sortens kurser skulle ha fått fortsättning med nationella pengar. Men – det kanske lyckas i framtiden.

Tack vare Landskapsregeringens satsningar på integration kan Medis hjälpa både sådana som inte kan läsa/skriva vårt alfabet och sådana som har ett arbete att få undervisning i svenska. Likaså har Medis hand om informationskontoret ’Kompassen’ som lotsar inflyttade i byråkratin. Sedan augusti i år har Kompass-verksamheten fått en förstärkning i form av en deltidsanställd. Hon heter Effie och kan som inflyttad själv ge oss värdefulla synvinklar i integrationsarbetet. Hennes uppgift är att ordna utfärder, studiebesök och informationstillfällen för inflyttade samt träffar mellan dem och andra ålänningar. 
Rektor Leena flankeras av Kompassens informatör Siv och projektarbetare Effie.
Medis huvuduppgift, nämligen att ordna kurser för ålänningar på deras fritid, står fortsättningsvis högt i kurs. I höst har vi redan tagit emot cirka 3000 anmälningar till kurser på fasta Åland. Därtill kommer ännu anmälningarna till kurserna i skärgården.

Även Medis börjar få känningar av den så omtalade pensionsboomen.  En efter annan går i pension, åtminstone på deltid. Det kommer in nya krafter och det är bra, för vi har många olika projekt på gång och väntar bara på att få dem godkända.

Vi träffas på Medis hälsar Medisrektorn Leena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar