tisdag 21 april 2015

År av både motgångar och utveckling

Väl inne på det nya årtusendet fortsätter Medis att serva ålänningarna med ett brett kursutbud. Situationen förvärras dock avsevärt när en del samarbetskommuner börjar begränsa sina kommun­invånares möjligheter att delta i Medis-kurser med hänvisning till att det blir för dyrt för kommunen. Mariehamnspolitikerna i sin tur anser att Mariehamn inte skall betala den kommunala kostnaden för landsbygdens del utan de övriga kommunerna skall betala enligt användningsgraden. Ett speciellt kvotsystem införs och vissa kommuner har ytterligare specialkrav för deltagande i Medis-kurserna. Allt detta innebär att ålänningarna inte längre är jämställda inför Medis-kurserna. Sedan lyckas man inför hösten 2008 – med landskapets hjälp – komma till en lösning som alla åländska kommuner godkänner. Nu är det igen fritt fram att delta i ett obegränsat antal kurser och i vilken kommun som helst. Alltså – frid och fröjd för alla medborgare som på sin fritid vill studera något nytt, förkovra sig i sina nuvarande kunskaper och sköta om sin hälsa.

Hösten 2005 får Medis en ny hyresvärd då Landskapet Ålands Pensionsfond köper hela fastigheten Böndernas hus. För att säkerställa ändamålsenliga kursutrymmen för Medis ser den dåvarande finans­ministern Lasse Wiklöf till att Pensionsfonden köper fastigheten och hyr i sin tur ut den åt Marie­hamns stad. På detta sätt kan Medis fortsätta i samma – för sina behov renoverade – ut­rymmen. Vilken lättnad men samtidigt mera arbete, eftersom Medis även får ta över fastighets­admi­nistra­tionen.

År 2006 startar institutet ett treårigt EU-projekt ’Medis i tiden’ som är ett kompetenshöjande, arbets­uppgifts- och arbetsplatsrelaterat projekt för institutets anställda. Vi får lära oss mera marknads­föring, data, ekonomi, kundbetjäning, stresshantering, teamarbete, mobbning, välorganiserat kon­tors­arbete, grafisk profilering, mötesteknik och språk. Detta projekt är ett välkommet tillägg till personalutbildningen.

Medis deltar också aktivt i vänortsarbete genom att ordna en Gotlandsvecka i Mariehamn. Under en veckas tid får vi lyssna på olika intressanta föredrag om Gotland och av gotländska experter. Vi bekantar oss även med typiska gotländska maträtter både genom en föreläsning och genom att äta en gotländsk middag. Under den här veckan pågår även en utställning av gotländsk konst och konsthantverk.

Uppdragsutbildningssidan utvecklas vidare. Medis håller allt flera kurser i IT, friskvård och språk för kommu­ner­nas och olika organisationers personal. Medis börjar också marknadsföra sk. språk­badskurser som riktar sig till finskspråkiga politiker och tjänstemän. Vi ordnar en veckas intensiv­kurser för finskspråkiga riksdagsledamöter, statliga och kommunala tjänstemän. Samtidigt som vi ger undervisning och mycket praktiska övningar åt dessa personer fungerar vi också som ett åländskt PR-kontor.

När problemet med avtalet med samarbetskommunerna har avklarats i början av den här sjuårs­pe­rio­den dyker nya mörka moln upp i slutet av perioden. Staden skall effektivera utnyttjandet av sina fastigheter och till min förvåning får jag i en stadsstyrelseberedning läsa att Medis kvälls­kurser sannolikt kan flyttas till stadens skolor och bibliotek. Detta utan att någon har diskuterat frågan med mig som bäst torde veta hurdant lokalbehovet är. Var skall alla dagskurser hållas om Medis måste flytta från Böndernas hus? Det visar sig dock att det i hyresavtalet står att hyrestiden är 15 år, räknat från det år hyresavtalet trätt i kraft, det vill säga till och med år 2020. Det där kunde beredningen ha kunnat kontrollera innan ärendet presenterades inför stadsstyrelsen. En kartläggning visar dessutom att staden inte äger lämpliga utrymmen som på dagtid kunde användas för Medis-kurserna. Kurs­deltagarna är också oroliga och får ihop en protestlista med 641 namn som överräcks till stads­direktören. Som tur är skingras de mörka molnen även den här gången och Medis får vara kvar i sina ändamålsenliga utrymmen i Böndernas hus.


Leena RaitanenInga kommentarer:

Skicka en kommentar