fredag 12 december 2014

Zumba med hälsofostran?

När man, som jag, har jobbat över 30 år på Medis, kan man inte låta bli att titta tillbaka ibland och fundera på vad som var annorlunda förr här på institutet.

Jag tänker till exempel på namnet. Vi har kallat oss Medis väldigt länge, men i början var det bara i informella sammanhang. För det mesta var det Medborgarinstitutet som användes.

Kursutbudet ser väldigt annorlunda ut i dag jämfört med 1984, mitt första år på Medis. Vi har ett helt nytt ämnesområde nu, nämligen datakurser. I början skulle alla lära sig data, sedan kom seniorerna in som en stor målgrupp. Det här året har ipadkurser varit väldigt efterfrågade – vi har fått sätta in flera extrakurser för att kunna ta emot alla.

Kursformatet har också förändrats mycket. Helårskurser passar inte alltid dagens stressade och rastlösa människor – man vill inte binda upp sig för ett helt år utan går hellre kortare kurser. Ett exempel är matlagning. Numera har vi inga helårskurser utan kurserna består av ett par kurstillfällen.


Språkkurserna var för 30 år sedan nästan uteslutande helårskurser. Engelska var mycket efterfrågat, det fanns kurser på alla nivåer, och ofta parallellkurser på dagtid. Numera kan många engelska och frågar i stället efter spanska och italienska. Jag minns den ekonomiska krisen på 1990-talet. Då efterfrågades kurser på dagtid i tyska och finska, och det ordnade vi förstås. Då som nu har Medis haft möjlighet att anpassa sig till tidens behov.

Men en sak var speciell med Medis språkkurser redan på 80-talet. De har alltid haft en praktisk inriktning, man har fått tala språket och inte bara plugga grammatik.

Redan på 80-talet fanns också kurser i svenska för inflyttade. Deltagarna var mest finskspråkiga som läste svenska på kvällstid. Numera har ju svenskan ökat enormt, och våra kursdeltagare kommer från världens alla hörn. Det finns kurser på olika nivåer, kvällstid och på dagtid och specialkurser med olika inriktningar.

Hälsa och friskvård är nu det ämnesområde på Medis som lockar flest deltagare. Stressade kontorsanställda behöver lära sig att stretcha nacken på rätt sätt. Seniorer tränar styrka, och nya träningsformer lockar nyfikna motionsentusiaster i alla åldrar. Gymnastikkurser har alltid funnits på Medis, men när jag var ny här var det stramare tyglar. Då fanns en bestämmelse som sa att Medis fick ordna gymnastikkurser bara om de innehöll hälsofostran. Katalogen var alltså full av långa kursrubriker som ”Träningsgymnastik med hälsofostran A” och ”Gymnastik med hälsof. för damer”.

För oss är det ju lite komisk läsning, och jag vet inte hur mycket hälsofostran som verkligen ingick i kurserna. Regeln om hälsofostran är borta sedan länge, så numera kan Medis erbjuda både vattengympa och zumba utan hälsofostran.

Ann Westerlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar