tisdag 13 januari 2015

Att våga ställa ut


 Många år av flit och hårt arbete resulterar i många fall i att konstelever känner sig mogna att visa upp sina alster för omvärlden. Från att ha samlat sina verk på hög i ett slutet skåp där ingen kan beskåda dem kan man ju lika gärna visa upp sig för omvärlden och ha ett mål att arbeta mot. Dessutom piggar man upp andra personer med samma intressen.

Att våga visa upp sin konst är ändå för många konstnärer ett stort steg som kräver mod. Ofta kan det gå till så att en gallerist kontaktar konstnären och ber hen ställa ut eller så kan det vara en viktig person som utövar påtryckning. Det viktigaste är ju förstås att konstnären har något som hen är stolt över, tror på och vill visa upp och kanske ett tema att bygga upp utställningen kring.

När man väl har datumet för utställningen spikat så börjar klockan ticka och nervositeten infinner sig. Men det hör till och bidrar till att kunna fokusera på målet. Sedan gäller det att skapa bilder, börja samla ihop alster till utställningen samt planera upphängning mm.

På Medis ställer eleverna ut sina alster på den årligen återkommande Vårsalongen som brukar pågå i ca tio dagar i medlet av majmånad. Salongen är menad att presentera kursarbeten från det gångna årets konstkurser och den brukar vara välbesökt. I huvudsak är det jag som lärare som väljer ut bilderna så att alla kursdeltagare skall få synas och att helheten blir harmonisk.

Det är klart att skillnaden mellan att delta i en Medisutställning och att ordna en egen separatutställning är två vitt skilda saker men deltagandet i en grupputställning på Medis kan vara en språngbräda för att själv våga ställa ut. Mycket beror givetvis på vilken respons man får.

Under de 3,5 år som jag har arbetat som konstlärare på Medis har vi även ställt ut kursalster på ett av stadens caféer, centralsjukhuset och på Stadsbiblioteket. I år kommer vi igen att ställa ut på Mariehamns stadsbibliotek under tiden 19.1- 1.2.2015. (det står fel slutdatum på affishbilden)
Temat är porträtt och presenterar målningar i akvarell, akryl, olja och blandteknik.
Nedan följer smakprov av tre konstnärer som deltar i utställningen.


                                                                      Lin Simons


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar