måndag 16 mars 2015

50-åriga Medis stiger in på 2000-talet och jag går in på min andra 10-årsperiod som Medis-rektor

Medis är igen inne i en viktig utvecklingsperiod, speciellt när det gäller ändamålsenliga kurs­utrymmen för olika verksamheter. Efter den stora renoveringen av utrymmena i Böndernas hus gäller det nu att se över var Medis skulle hitta lämpliga utrymmen för olika specialkurser. Först lyckas vi hyra ett större utrymme i norra stan för vävning och sedan ett ljust och fint utrymme i södra stan för både keramik och vävning. Dessa kurser kräver sådana specialutrymmen som staden inte kan erbjuda i sina egna fastigheter. 

Pensionsavgångarna börjar göra sig gällande även hos oss och vi får en föryngring både på administrations- och undervisningssidan. Dessutom utökas antalet heltidsanställda lärare både inom IT och matlagning. Lärarkåren består nu av huvudlärare inom språk, IT, konst, textil, musik och matlagning vilket ger institutet en stark expertgrupp för planering och genomförande av undervisningen. Från och med 1999 har institutet också en heltidsanställd timlärare, Mia Vartiainen,  inom hälsa och friskvård samt dans. Hennes engagemang ger ett lyft för detta ämnesområde. Medis börjar erbjuda kurser i Vattengymnastik som blir en mycket populär nyhet. Antalet lektioner inom den ordinarie verksamheten är under denna period synnerligen omfattande och uppgår årligen till drygt 12000 timmar.

Mia med sitt vattengympagäng.
Även inom IT går utvecklingen vidare. Tack vare extra finansiella resurser från Landskapsregeringen hyr institutet ett utrymme i Finström och där inreds ett dataklassrum och ett teoriklassrum för kurser på norra Åland. Från och med mitten av det första decenniet på 2000-talet har institutet två IT-lärare som möjliggör ett brett kursutbud både inom den ordinarie Medis-verksamheten och inom uppdragsutbildningen.

Som tidigare erbjuder Medis kommuninvånarna även andra tjänster än kurser inom olika områden. Via Medis kan man avlägga olika skepparexamina och tentera för att erhålla licens för VHF. Institutet har även rätt att utfärda datakörkort. Medis fungerar också som den lokala tentamensarrangören för de språktentamina som anordnas av Utbildningsstyrelsen.

Under denna period har Medis för första gången ett EU-projekt inom Interreg-programmet, i samarbete med Nystads medborgarinstitut. Detta projekt ger ålänningar inom turistnäringen möjlighet att kostnadsfritt träna praktisk finska. Projektet är treårigt och förverkligar kurser både på fasta Åland och i den åländska skärgården.

Som ni ser startar Medis det nya årtusendet med entusiasm och fart och rektorn hinner inte fundera på att byta arbetsplats.

Leena Raitanen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar