torsdag 5 mars 2015

När kan man något?

Ganska ofta på mina kurser får jag höra "Hur ska man komma ihåg detta?". Jag brukar svara att "Man får öva!", med rätt betoning så kan man få det att låta som om det är tillåtet att öva, men det är lika mycket ett konstaterande att man faktiskt behöver öva för att lära sig något. Hur mycket? Tja, det beror på hur väl man vill kunna det man vill lära sig.
En av mina "idoler" hävdar att det finns 4 steg i en kunskapsstege (fritt översatt från engelska):
 1. Omedveten okunskap.
  Man kan inte, och man är inte medveten om att det är möjligt. Det här är ett steg som många befinner sig i, jag upplever det ständigt i min roll som datalärare. Inte sällan när jag undervisar i så enkla program som Word.…
 2. Medveten okunskap.
  Plötsligt har man insett att något går eller borde gå att göra och att man själv inte kan. Det är på det här steget som man söker kunskap och försöker lära sig något. Det är nu man ser till att anmäla sig till kurser.
 3. Medveten kunskap.
  På det här steget så har man lärt sig, man vet att något går att göra och man vet hur man gör det. Men man kan det inte, tycker jag. För mig är det en stor skillnad mellan att kunna något och att veta hur man gör, jag vet t.ex. hur man spelar schack. Jag vet hur alla pjäserna rör sig och vilka regler som gäller, men jag kan inte det eftersom jag inte övat tillräckligt mycket på strategier och att tänka framåt. För att jag ska komma vidare krävs övning, ganska mycket övning. Och vad schack beträffar, mer övning än jag har lust att göra ;)
 4. Omedveten kunskap.
  Det här är någon slags kunskapens nirvana. Man kan något så bra att man inte ens är medveten om att man gör rätt och man måste anstränga sig för att inte göra rätt. Ta det här med cykling, det ska ganska mycket till för att jag inte ska klara av att cykla rakt fram på en slät väg (jag kan till och med göra det utan att hålla i styret och samtidigt läsa meddelanden på telefonen) 
När jag skriver kunskaper så gäller det även färdigheter, musklerna och nervbanorna behöver övas på samma sätt som hjärnan för att man ska kunna utföra rörelser på ett korrekt sätt. Det är lika viktigt för deltagarna på min simkurs att öva på att göra rätt som det är för de som går och lär sig om datorer. Man behöver öva för att nå vidare på kunskapsstegen. Och övningen kräver att man gör samma sak om och om igen tills man tycker att man inte kan misslyckas, och då ändrar man så att det blir lite svårare och övar igen. Till exempel hänger man en matkasse på styret och försöker undvika att falla.
Tyvärr övar alltför många alltför lite och sen blir man frustrerad över att man inte kan. Men det är få som förväntar sig att en fyraåring som nyss lagt bort stödhjulen ska klara av att cykla på en skogsstig med en tung matkasse på ena sidan av styret, eller anmäler en ettåring som nyss lärt sig ta de första stegen till ett terränglopp över 5 km.
Oavsett vad vi nyss lärt oss behöver vi behärska att krypa och gå innan vi klarar att springa. Och likt barnens träning behöver vi också övning och upprepning…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar