måndag 2 mars 2015

Ett bra uttal

Den här bloggen ska handla om något som jag känner starkt för – uttalsundervisning i språk. När jag själv läste språk i skolan var det grammatik och skrivning som gällde i språkundervisningen. Uttals- och andra talövningar ansågs inte så viktiga, dem hann man sällan med. Ingen blev särskilt bra på uttal på den tiden.

Nu jobbar jag själv som lärare i språk, speciellt svenska för inflyttade. På Medis tycker vi att det är viktigt med uttal. Vi jobbar med uttal på lektionerna och i form av stödundervisning vid behov.


Att förbättra sitt uttal i ett nytt språk kräver mycket träning. Det handlar inte bara om vokaler och konsonanter – att öva in ett bra y- eller sje-ljud till exempel – utan också prosodi, alltså rytm och melodi i språket.

Svenskan har tydliga regler för långa och korta ljud i betonade stavelser. Om man inte känner till och har övat in rätt ljudlängd blir det ofta en ”stackato”-effekt som är svår att träna bort. Bäst är om man genast från början jobbar med prosodi.

För några år sedan ordnade vi en fortbildningskurs för lärare i svenska som främmande språk med Olle Kjellin som föreläsare. Jag fick många aha-upplevelser och metodiska tips under de två dagar jag fick lyssna på Olle. Han visade att man kan bli mycket bättre på kort tid, och påpekade att det är vår skyldighet att ge våra studerande ett så bra uttal som möjligt.

I sin Debattskrift om sfi ger Olle Kjellin en lång rad exempel på personer som känner sig lurade – de har studerat svenska i många år, men ändå har de problem att göra sig förstådda. Orsaken är att de har ett dåligt uttal. Många av de här personerna har inte fått lära sig svenskans rytm och melodi. Han berättar om en kinesisk kvinna:

Efter vår första "lektion" då jag gått igenom grunderna i svensk prosodi och visat på betydelsen av rytm och av rätt ljudlängd i den betonade stavelsen, sa hon: "Varför har ingen talat om det här för mig förut?" Hon var både glad och arg och ledsen. Hon var glad för att hon såg nya möjligheter att förbättra uttalet öppna sig för henne och arg och ledsen för att ingen under de sex år hon hade varit i Sverige hade lärt henne något om svensk prosodi.
 
Olle Kjellin publicerar ljudklipp på sin webbsida där man kan höra några personer uttala sina adresser före och efter 5-10 minuters övning med Olle. Fantastiskt!

1 kommentar:

  1. Tack, Ann, för att du tycker som jag! :-D
    Den som vill "hänga med" i uttalsspåret och annat smått och gott om svenska språkets uttal och grammatik är välkommen till mina grupper på Facebook:
    https://www.facebook.com/groups/Vi.studerar.svenska/
    https://www.facebook.com/groups/Svenskt.uttal/

    SvaraRadera