måndag 24 november 2014

Leenas andra sjuårsperiod på Medis

Under min andra sjuårsperiod upplever Medis många positiva saker, och jag med. Jag hinner bli mamma för andra gången, då sonen Jan-Erik i april 1987 får lillasystern Sanna-Mari. På Medis växer verksamheten och åren är fulla av olika evenemang. Det ordnas musik- och allsångscaféer, Runebergsfester, julfester och språkfester. Rektor Lång funderar på att gamla slöjdsalsbyggnaden vid gamla folkskolan vid kyrkan kunde renoveras för Medis praktiska kurser. Han sätter också i gång planeringen av datoriseringen av kansliarbeten. År 1987 fyller Medis 40 år och födelsedagen firas med en tillställning i stadshuset. Som vanligt infaller under den här perioden även några sparår som institutet dock överlever.

Speciellt på slutrakan av 1980-talet upplever både Medis och jag stora förändringar. Inför läsåret 1988-1989 står institutets direktion framför uppgiften att välja en ny rektor för institutet. Några ansökningar kommer in, en del behöriga och andra inte. Efter 11 år vid institutet med mångahanda uppgifter och dessutom behörighet anser jag mig mogen att axla rektorsansvaret och söker tjänsten. Det går inte så smärtfritt. Vid första behandlingen beslutar direktionen på förslag av en liberal ledamot att tjänsten skall lediganslås på nytt. Direktionen tar för andra gången ställning till rektorskapet i slutet av augusti. Den här gången blir valet klart. Jag blir enhälligt utsedd till institutets tredje rektor. Tidningen Nyan skriver: ”Leena fick topptjänst trots tre handikapp: kvinna, vänster och finne”. Vilket månne var det största problemet för den ledamot som vid första behandlingen initierade lediganslående på nytt?

Nyvald glad rektor blomsterdekorerad av kollegerna efter direktionsmötet.

Arbetsgemenskapen förstärks i mitten av 1980-talet med en heltidsanställd vaktmästare och från höstterminen 1991 med en ny heltidsanställd konstlärare. Nu har institutet förutom rektor även en biträdande rektor/språklärare och fyra heltidsanställda lärare samt tre kanslister och en vaktmästare, ett gäng med äkta Medis-anda.

År 1990 tar vi för första gången emot anmälningar så att alla kursanmälningar knappas in i ett nytt bokningsprogram på dator. Borta är rutiga häften och den röda och blåa pennan. Nu får alla genast veta om det finns plats på den önskade kursen eller inte. Ett nytt DOS-baserat bokningsprogram har skräddasytts av Jarl-Eric Holms datafirma. Medis har kommit in i datoråldern. Nu skulle alla anställda lära sig utnyttja datorn på många olika sätt. Det är dags att gå på kurs både i Word Perfect och Excel. En del av oss är skickligare än andra men datorn blir en trogen arbetskamrat för oss alla, både för lärarna och för kanslipersonalen.

Livet och Medis-verksamheten går vidare med raska steg. Man hinner inte ens inse att 14 år i stadens tjänst, på samma arbetsplats har gått.

Leena Raitanen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar