måndag 17 november 2014

Man får mycket tillbaka- Intervju med en sfi-lärare

Den som kommer till Medis märker genast att här finns många personer från olika länder. Den här terminen studerar fyra grupper svenska på heltid. Inte mindre än 31 olika länder är representerade bland våra heltidsstuderande.  Dessutom är det många som går på olika kvällskurser och specialkurser.

Hur är det då att jobba som lärare för inflyttade som lär sig svenska? Jag passade på att intervjua Marika Stengård.
Marika har jobbat som sfi-lärare i tre år. Sfi betyder Svenska för inflyttade och används för de dagkurser som Medis ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering. Marika är lärare för en grupp på A2-nivån, lätt fortsättningsnivå. Kursen började i augusti och då hade gruppen läst nybörjarsvenska i 10 veckor på våren. Nu kan de så mycket svenska att de kan praktisera på en arbetsplats.
Marikas grupp är ganska jämn åldersmässigt. Många av de studerande kommer från Baltikum. Fyra i gruppen kommer från länder utanför Europa.
- Det är en jättefin grupp, tycker Marika. Alla fungerar bra tillsammans och hjälper varandra. De har blivit goda vänner under kurstiden.
- Man känner inte av någon konkurrens. Alla är i samma situation och vill varandra väl. Några har universitetsutbildning, men de flesta har praktiska utbildningar från sina hemländer.
- Ibland uppstår kulturkrockar, men för det mesta känner jag att vi alla uppskattar varandras olikheter!

Sfi-utbildningarna är på heltid och det ställer krav på både läraren och de studerande.
- Det blir väldigt intensivt att umgås 35 timmar i veckan, säger Marika. Och man kommer väldigt nära varandra, oavsett om man vill eller inte.

- Om man ger till eleverna får man mycket tillbaka, säger Marika. De vill lära sig svenska och tycker att det är roligt. För mig är det fantastiskt att de här personerna har valt att börja ett nytt liv här på Åland! Jag lär mig själv väldigt mycket av att lära känna personer från andra länder.

Att ha samma grupp alla dagar ställer stora krav på variation.
- Vi följer en kursbok där det finns ganska mycket material. Vi har olika aktiviteter, både teoretiska och praktiska. Vi övar mycket muntligt, bland annat kompletterar vi boken med spel och bilder.

Den här veckan är Marikas grupp på språkpraktik på en arbetsplats. Praktikperioden är tre veckor. Under tiden jobbar Marika med andra uppgifter, framför allt stödundervisning i andra klasser.
- De flesta i min grupp är jättenöjda med praktiken och tycker att de lär sig mycket. Under praktiken skriver de studerande praktikdagbok på nätet, också det är ett led i språkträningen.
- Det är viktigt att praktikplatserna kan ägna tid åt praktikanterna så att de får prata mycket svenska, säger Marika.

Marika och de andra sfi-lärarna tycker om sitt jobb.
- Man känner att man gör något viktigt, säger Marika. Vi hjälper nya ålänningar en bit på vägen att uppfylla sina drömmar här på Åland. Arbetet känns betydelsefullt.

Ann Westerlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar