onsdag 22 oktober 2014

Varför är Medis viktigt?

Har du läst Mediskatalogen? Då har du kanske sett att vi alltid brukar ha några intervjuer med kursdeltagare och kursledare som har deltagit i, eller hållit, kurser på olika ämnesområden. Jag har haft förmånen att träffa många av de här personerna för att prata en stund om deras tankar kring kurserna och sedan sammanfatta deras upplevelser i katalogen.

En fråga som jag alltid ställer är den här: ”Är Medis viktigt? Till min glädje har alla hittills svarat ja! Då frågar jag förstås varför de tycker att Medis är viktigt. Jag har fått många bra svar, till exempel:

Man får lära sig nya saker och får mycket värde för en rimlig peng. Alla ämnen är utvecklande, inte bara de teoretiska.

Medis är viktigt för att det bidrar till livslångt lärande. Det finns bra kurser på nätet också, men det är inte samma sak. Man har så mycket nytta och nöje av att interagera med andra likasinnade.

Det finns något för alla. Det är viktigt att vuxna har möjlighet att ta hand om sin hälsa till en rimlig kostnad.

Det har slagit mig att svaren, trots att alla är så positiva, har varit så olika. Man ser att Medis fyller en viktig funktion i våra liv, men på olika sätt. Just det här tycker jag är Medis styrka.


Vad skulle jag då själv svara på frågan Varför är Medis viktigt?

För mig är Medis speciellt för att man får lära sig nya saker utan formella krav och läroplaner. Som språklärare kommer jag i kontakt med personer som aldrig skulle anmäla sig till en språkkurs där slutmålet är en examen. Men det betyder inte att de inte vill lära sig! Medis handlar om utbildning, men inte på samma sätt som i andra skolor. På våra kurser lär man sig nya saker på olika sätt. Själv sjunger jag i en Mediskör, och jag kan försäkra att jag har lärt mig väldigt mycket under den tid jag varit med, tack vare våra kunniga ledare. Kören har inga elitambitioner, och det är inte heller nödvändigt. Liknande exempel kan man ta från alla ämnesområden, konst, data, hälsa och friskvård...

Medis ger alla vuxna möjlighet att lära sig nya saker på sin fritid. Därför är Medis viktigt.

Ann Westerlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar